LATVIJAS SKVOŠA FEDERĀCIJA
latvian squash federation
 


lasi vairāk
LSF kauss 5. posms (27.04.2019)

17. Latvijas čempionāts skvošā junioriem un senioriem

ENRI skvoša vakari
Noteikumi

Pasaules skvoša vienspēļu noteikumi

Šī ir veca noteikumu versija, bet vienīgā, kas pašreiz pieejama latviešu valodā. Šobrīd noteikumi tiek pārskatīti LSF un drīzumā tiks izlaboti atbilstoši mūsdienu noteikumiem.

Saturs
1. Spēle
2. Rezultāts
3. Punkti
4. Serve
5. Spēles kārtība
6. Pareizi atsista bumba
7. Spēles gaita
8. Sitieni
9. Bumbas trāpījums pretiniekam
10. Atkārtoti mēģinājumi sist bumbu
11. Lūgumi, sūdzības
12. Traucējuma situācijas
13. Pārspēles
14. Bumba
15. Iesildīšanās
16. Savainojumi
17. Disciplīna kortā
18. Spēles kontrole
19. Līnijtiesneša pienākumi
20. Tiesnešu pienākumi

1. Spēle

Skvoša spēli spēlē divi spēlētāji kortā, izmantojot raketi un bumbu, atbilstoši Pasaules skvoša federācijas izstrādātajiem noteikumiem.

2. Rezultāts
Sacensība sastāv no trijiem vai pieciem spēles setiem atkarībā no sacensību rīkotāju izvēles. Katra spēle notiek līdz brīdim, kad viens no spēlētajiem izcīna deviņus punktus, izņemot gadījumu, kad rezultāts pirmo reizi ir paziņots astoņi punkti katram. Tad serves uzņēmējs pirms servēšanas izvēlas, vai turpināt spēli līdz deviņiem punktiem (zināmu kā "sets viens"), vai arī līdz desmit punktiem (zināmu kā "sets divi’’) un spēlētājs, kurš izcīna divus punktus vairāk, uzvar spēlē. Serves uzņēmējam abos gadījumos šī izvēle ir jānorāda līnijtiesnesim, tiesnesim un pretiniekam. Līnijtiesnesis sauc vārdus "sets viens" vai "sets divi" attiecīgajā gadījumā pirms spēles turpināšanās. Līnijtiesnesis sauc vārdus "geim bumba", kas norāda, ka servētājam nepieciešams izcīnīt vienu punktu, lai uzvarētu spēlē, vai arī "mačbumba", kas norāda, ka jāizcīna viens punkts, lai uzvarētu sacensībā.

3. Punkti
Punktus ieskaita tikai serves izpildītājam. Servētājs izspēles gājienā iegūst vienu punktu, serves uzņēmējs, uzvarot izspēlē, iegūst serves tiesības.

4. Serve
4.1 Spēle sākas ar servi. Serves tiesības tiek noteiktas izlozes veidā, iegriežot raketi. Turpmāk servētājs turpina izpildīt servi, līdz gājiens tiek zaudēts, savukārt serves tiesības pārņem pretinieks. Šī procedūra turpinās līdz sacensības beigām. Otro un katru nākamo setu iesāk iepriekšējā seta uzvarētājs.
4.2 Katra seta sakuma servētājam ir izvēles tiesības, no kura serves laukuma servēt un turpmāk izpildīt servi no katra serves laukuma, tos mainot, kamēr viņš saglabā serves tiesības. Tomēr, ja izspēle beidzas ar pārspēli, servētājs servē no iepriekšējā serves laukuma. 4.3 Izpildot servi, spēlētājam ir tiesības nomest vai pamest bumbu no rokas vai arī raketes. Ja spēlētājs, nometot vai pametot bumbu nav veicis sitienu, viņam ir tiesības to atkārtot.
4.4 Serve tiek uzskatīta par pareizi izpildītu, ja spēlētājs nezaudē gājienu. Servētājs zaudē servi un gājienu, ja:
4.4.1 Bumba pēc tās ievadīšanas spēlē skar sienu, grīdu, griestus vai arī kādu citu priekšmetu (-tus), kas atrodas minētajās vietās, un tiek saukts vārds: "kļūda"
4.4.2 Servētājs sitiena izdarīšanas brīdī atrauj kāju no serves laukuma vai arī uzkāpj uz serves laukuma līnijas (atraujot kāju no grīdas, tā atrodas virs serves laukuma līnijas). Tiek saukti vārdi: "līnijas pārkāpums"
4.4.3 Servētājs vienu vai vairākas reizes cenšas izpildīt sitienu pa bumbu, bet netrāpa tai. Tiek saukts vārds: "neskaitīt"
4.4.4 Sitiens pa bumbu nav izpildīts pareizi, tiek saukts vārds: "neskaitīt"
4.4.5 Bumba servēta ārā no laukuma, tiek saukts vārds : "ārā"
4.4.6 Bumba skārusi vienu no sānu sienām pirms trāpījuma frontālajai sienai, tiek saukts vārds: "kļūda"
4.4.7 Bumba servējot atsitusies uz vai virs augšējās serves līnijas, tiek saukts: "kļūda", ja tā atsitusies uz vai zem apakšējās iezīmētās serves līnijas, vai arī pret grīdu, tiek saukts: "ārā" ("lejā")
4.4.8 Pirmais bumbas atlēciens no sienas, ja vien serves uzņēmējs to nav atsitis no gaisa, ir trāpījis grīdai uz vai ārpus pretējā serves laukuma sadales līnijai, tiek saukts: "kļūda"
4.5 Servētājs izpilda servi pēc tam, kad līnijtiesnesis paziņojis rezultātu.

5. Spēles kārtība
Pēc pareizi izpildītas serves, spēlētāji pēc kārtas atsit bumbu, līdz viens no tiem kļūdās saskaņā ar spēles noteikumiem, vai arī, ja rodas strīdus situācija vai sūdzība no kāda spēlētāja puses, vai arī, ja līnijtiesnesis vai tiesnesis aptur spēli.

6. Pareizi atsista bumba
6.1 Par pareizi atsistu tiek uzskatīta bumba, ja pirms tās atlekšanas vairāk kā vienu reizi no grīdas, tā ir atsista pareizi pret frontālo sienu, t. i., virs atzīmētās līnijas tieši vai arī, sitot bumbu pa kādu no sānu sienām vai aizmugurējo sienu, pirms tam neskarot grīdu, pašu bumbas sitēju, tā apģērbu, vai arī pretinieka raketi, ķermeni, apģērbu, pieņemot, ka bumba nav izsista ārā.
6.2 Par nepareizi atsistu tiek uzskatīta bumbu, ja tā skar iezīmēto laukumu pirms vai pēc atsišanās pret frontālo sienu vai grīdu vai arī, ja rakete bumbas sišanas brīdī neatrodas spēlētāja rokās.

7. Spēles gaita
Pēc pirmās serves padošanas spēle turpinās līdz tam brīdim, kā norādīts turpmāk:
7.1 Spēle var tikt pārtraukta jebkurā brīdī, ja ir slikts apgaismojums, vai arī ja radušies apstākļi, kurus nav ietekmējuši spēlētāji, līdz brīdim, kad tos konstatē spēles tiesnesis. Rezultāts paliek iepriekšējais. Ja spēli nav iespējams turpināt korta stāvokļa dēj, tiesnesis ar abu spēlētāju piekrišanu ir tiesīgs spēli pārcelt uz citu rīcībā esošu kortu. Ja spēle tiek pārtraukta uz dienu, rezultāts paliek iepriekšējais, ja vien abi spēlētāji nepiekrīt sākt sacensību no jauna.
7.2 Spēlētajiem tiek dots deviņdesmit sekunžu laiks, lai iesildītos pirms pirmā seta sākšanās kā arī turpmāko setu starplaikos. šajos starplaikos spēlētāji drīkst atstāt kortu, tomēr tiem ir jābūt gataviem spēlei pirms deviņdesmit sekunžu laika intervāla beigām. Saskaņā ar abu spēlētāju mutisku vienošanos spēle var sākties vai turpināties pirms atvēlēto deviņdesmit sekunžu laika intervāla beigām.
7.3 Ja viens no spēlētajiem lūdz tiesneša atļauju sava inventāra, apģērba vai apavu apmaiņai, viņš drīkst atstāt kortu un veikt nepieciešamās izmaiņas, nevilcinot laiku, deviņdesmit sekunžu laikā.
7.4 Kad līdz spēles sākumam ir atlikušas piecpadsmit sekundes, spēles tiesnesis paziņo to spēlētājiem ar vārdiem: "piecpadsmit sekundes". Kad pagājušas šīs piecpadsmit sekundes, tiesnesis sauc vārdu: "laiks". Tiesnesim minētā komanda ir jādod, lai spēlētāji to skaidri sadzirdētu. Spēlētāju pienākums ir atrasties stāvoklī, lai skaidri sadzirdētu komandas "piecpadsmit sekundes" un "laiks"
Tiesnešu ievērībai:
A. Ja viens no spēlētājiem nav gatavs atsākt spēli pēc dotās komandas "laiks", tad tiesnesis rīkojas saskaņā ar noteikumu nolikumu Nr. 17.
B. Ja neviens no spēlētajiem nav gatavs uzsākt spēli pēc dotās komandas "laiks", tad tiesnesis rīkojas saskaņā ar noteikumu nolikumu Nr 17, kas piemērojams abiem spēlētājiem. 7.5 Spēlētājam veselības stāvokļa vai savainojuma dēļ ir izvēle uzsākt un turpināt spēli, vai arī padoties, zaudējot esošo setu vai maču, to nevilcinot deviņdesmit sekunžu laikā, vai arī turpināt esošo spēli, saglabājot rezultātu, vai arī padoties sacensībā. Tomēr, ja trauma vai slimība izraisa asiņošanu, spēli turpināt un pabeigt netiek atļauts. Spēlētājs atstāj kortu, bet tas netiek prasīts laikā, kas paredzēts spēles pabeigšanai. Ja spēlētājs grib turpināt spēli, tiesnesis kvalificē ievainojumu kā paša savainojumu un piemēro noteikumu nolikuma 16.2. punktu.
7.6 Spēlētāja savainojuma gadījumā tiesnesis piemēro noteikumu nolikuma 16 punktu.
7.7 (G3) Tiesnesis attiecībā pret spēlētāju piemēro noteikumu nolikuma 17. punktu, ja spēle tiek kavēta vai vilcināta nepamatoti. Šāda vilcināšana tiek uzskatīta par pamatotu, ja:
7.7.1 Serves uzņemšana vai izpildīšana tiek veikta nepamatoti ilgi.
7.7.2 Notiek pārāk ilgas diskusijas ar tiesnesi
7.7.3 Atgriešanās kortā ir notikusi ilgi saskaņā ar noteikumu nolikuma - punktiem 7.2, 7.3, un 15.1. punktu
7.8 (G4) Ja izspēles. laikā kortā uz grīdas ir nokritis kāds cits priekšmets, izņemot raketi, tiek piemēroti sekojoši punkti:
7.8.1 Ja tiesnesis pamana uz grīdas kādu priekšmetu, tas nekavējoties aptur spēli.
7.8.2 Ja viens no spēlētajiem pamana uz korta grīdas kādu priekšmetu, tas drīkst apturēt spēli un lūgt tiesnesim piešķirt pārspēli.
7.8.3 Ja priekšmeta nokrišanā ir vainojams viens no spēlētājiem, tad vainīgais zaudē gājienu, ja vien tas nav saskaņā ar noteikumu nolikuma punktu
7.8.5 vai arī, ja nav notikusi sadursme ar pretinieku. Pēdējā minētajā gadījumā tiek piešķirta pārspēle, ja vien tiesnesis saskaņā ar noteikumu nolikuma punktu 12 nav konstatējis pārkāpumu.
7.8.4 Ja sveša priekšmeta atrašanās gadījumā laukumā nav vainojams neviens no spēlētājiem, tiek piešķirta pārspēle, ja to neierobežo noteikumu punkts
7.8.5 Ja spēlētājs ir izdarījis uzvaru nesošu sitienu sveša priekšmeta nokrišanas laikā, tad šis spēlētājs uzvar sitienu.
7.9 Ja vienam no spēlētājiem nokrīt rakete, tiesnesis atļauj turpināt izspēli, ja vien to neierobežo noteikumi 2, 13. 1. 1, 13. 1. 3, vai 17 punkti.

8. Sitieni
Spēlētājs uzvar sitienu:
8.1 Noteikumu 4.4 punkta ietvaros, kad spēlētājs ir sitiena uzņēmējs.
8.2 Ja pretiniekam neizdodas pareizi uzņemt bumbu, kad pretinieks ir bumbas sitējs, ja vien netiek piešķirta pārspēle vai arī sitienu neizcīna pretinieks.
8.3 (G5) Ja bumba skar pretinieku (ieskaitot apģērbu), neesot traucējuma situācijai, kad pretinieks nav bumbas uzņēmējs, izņemot gadījumus, kurus paredz 9. un 10. punkti. Ja ir notikusi traucējumu situācija, tad tiek piemērots noteikumu 12. punkts. Visos gadījumos tiesnesis pieņem attiecīgos lēmumus.
8.4 Ja tiesnesis uzvaru gājienā piešķir spēlētājam saskaņā ar noteikumiem.

9. Bumbas trāpījums pretiniekam
Ja bumba, vispirms neskarot priekšējo sienu, trāpa pretiniekam (ieskaitot viņa drēbes) bumba netiek uzskatīta par spēlē esošu un:
9.1. Ja 9.2. punkts neattiecas uz esošo situāciju, bumbas sitējs uzvar gājienu, ja bumbas atsišana būtu izpildīta pareizi un bumba būtu atsitusies pret priekšējo sienu, vispirms neskarot kādu no citām sienām.
9.2. (G6) Ja atsitiens būtu bijis izpildīts pareizi, bet bumbas sitējs ir centies tai sekot, mainot virzienu vai arī bumba ir aizlidojusi garām sitējam kurš abos gadījumos ir sitis bumbu no korpusa labās puses pēc tam, kad bumba ir lidojusi garām kreisai pusei (vai otrādi), tad pārspēle ir piešķirama abos gadījumos. Tiesnešu ievērībai: Ja bumbas sitējs ir centies sekot bumbai un mainījis virzienu vai ari, ja bumba ir palidojusi viņam garām un sitējs ir izvēlējies neturpināt izspēli, lai izvairītos no pretinieka savainošanas, tad bumbas sitējs var lūgt piešķirt pārspēli. Tiesnesis piešķir pārspēli, ja uzskata, ka pastāvējusi iespēja savainot pretinieku un bumbas sitējs ir varējis pareizi atsist bumbu.
9.3. Ja bumba trāpījusi vai arī būtu trāpījusi jebkurai citai sienai un bumba tiktu atsista pareizi, pārspēle ir piešķirama, ja vien tiesnesis neuzskata, ka būtu bijis izpildīts uzvaru nesošs sitiens, tādā gadījumā bumbas sitējs uzvar gājienu.
Tiesnešu ievērībai: 9. Punktā minētā situācija, kad tiek piešķirta uzvara gājienā, neattiecas uz gadījumu, kad tiek mainīts virziens, bumba aizlidojusi garām bumbas sitējam, tiek izdarīti atkārtoti mēģinājumi atsist bumbu.
9.4 Ja bumba tiktu atsista pareizi, bumbas sitējs zaudē gājienu.

10. Atkārtoti mēģinājumi sist bumbu
Ja bumbas Atsitējs sit un netrāpa bumbai, viņš drīkst veikt atkārtotu mēģinājumu atsist to. Ja netiek veikts atsitiens un bumba skar vai trāpa pretiniekam (ieskaitot apģērbu u. c. priekšmetus) tad pēc tiesneša domām:
10.1. Ja bumbas Atsitējs ir varējis veikt sekmīgu atsišanu, tiek piešķirta bumbas pārspēle vai, 10.2 Ja bumbas Atsitējs nav varējis veikt sekmīgu atsitienu, tad viņš zaudē gājienu (sitienu).

11. Lūgumi, sūdzības
11.1. Lūgumi attiecībā uz servi.
11.1.1. Ja līnijtiesnesis sakarā ar servi sauc vārdus "kļūda" "līnijas pārkāpums", "neskaitīt "ārā", "ārā lejā" tad servētājs uzņēmējs ir tiesīgs griezties ar lūgumu. Ja lūgums tiek uzturēts, tiek piešķirta pārspēle. Ja pēc tiesneša domām serve nav bijusi izpildīta pareizi, tiesnesis nekavējoties aptur spēli un piešķir serves tiesības bumbas atsitējam.
11 1.2. Ja līnijtiesnesis attiecībā uz servi nenosauc vārdus, kļūda, līnijas pārkāpums, neskaitīt, ārā vai lejā, serves uzņēmējs ir tiesīgs apelēt nekavējoties vai arī pēc izspēles, ja serves uzņēmējs ir spēlējis vai centies atsist bumbu.
11.2. Lūgumi attiecībā uz spēles norisi, neskaitot servi.
11.2 1. Ja līnijtiesnesis ar vārdiem "neskaitīt, "ārā lejā" vai "ārā" fiksē spēlētāja pārkāpumu, tad spēlētājs ir tiesīgs apelēt esošo situāciju Ja tiesnesis lūgumu atzīst par pamatotu, tad tiek piešķirta pārspēle, izņemot gadījumus, ja pēc tiesneša domām: - ja līnijtiesnesis pārtraucis spēlētāja uzvaru nesošu sitienu, tiesnesis piešķir uzvarētu sitienu spēlētājam, - ja līnijtiesnesis pārtraucis vai ietekmējis uzvaru nesošu sitienu pretiniekam, tiesnesis piešķir uzvarētu sitienu pretiniekam. Tiesnešu ievērībai: Pēdējā augšup minētajā situācijā, tiesnesis arī piešķir pretiniekam uzvarētu sitienu, ja viņš nav pārliecināts, vai līnijtiesneša formulējums ir bijis pareizs.
11.2.2. Ja līnijtiesnesis aptur spēli ar vārdiem "neskaitīt", ārā lejā" vai "ārā" par labu spēlētājam pretinieks ir tiesīgs apelēt nekavējoties vai arī pēc izspēles beigām, ja pretinieks ir centies atsist bumbu vai spēlējis. Ja pēc tiesneša domām, atsitiens ir bijis izpildīts pareizi, tiesnesis aptur nekavējoties spēli un piešķir uzvarētu sitienu pretiniekam. Tiesnešu ievērībai: Lūgums tiek noraidīts, ja ar to griežas pēc serves izpildīšanas, vai arī strīdīga situācija bijusi pirms serves, izņemot gadījumus, kurus paredz noteikumu nolikuma punkts 14.3. B. Ja zaudētājs griežas ar vairākiem lūgumiem attiecībā uz izspēli, tiesnesis izskata katru lūgumu (izspēlē ir uzvarēts veidā, kā norādīts punktā 8. "sitieni"). C. Ja līnijtiesnesis aptur spēli ar vārdiem "pārkāpums", "kļūda" neskaitīt", "neskaitīt lejā" vai "ārā" un attiecībā uz servi ir apelācija, bet esošā serve tiek uzskatīta par izpildītu nepareizi kā "neskaitīt", "ārā lejā" vai "ārā", tad tiesnesis pieņem lēmumu, kas attiecas uz esošo situāciju. D. Ja līnijtiesnesis aptur spēli ar vārdiem "ārā augšā", "ārā lejā" vai "ārā" attiecībā uz bumbas atsišanu, seko lūgums, bet esošā bumbas atsišanas situācija ir uzskatīta kā "ārā lejā" vai "ārā", tad tiesnesis pieņem lēmumu, kas attiecas uz esošo situāciju.

12. Traucējuma situācijas
12.1. Spēlētājam, kuram ir kārta atsist bumbu, pretinieks nedrīkst traucēt.
12.2. Lai izvairītos no traucējuma situācijas, pretinieks bumbas atsitējam nodrošina:
12.2.1. iespēju netraucēti piekļūt bumbai;
12.2.2. iespēju netraucēti redzēt bumbu;
12.2.3. iespēju brīvi sist pa bumbu;
12.2.4. iespēju brīvi sist bumbu pret jebkuru priekšējās sienas daļu.
12.3. Traucējums tiek uzskatīts par pamatotu Ja pretinieks neievēro jebkuru no noteikumu nolikuma 12.2. punktiem, neatkarīgi, vai pretinieks centies pildīt šīs prasības.
Tiesnešu ievērībai:
A. (G7) Noteikumu 12.2.1. punktā pretiniekam ir jānodrošina bumbas sitējam tieša piekļūšana bumbai, pēc tam kad pats to veicis, tas ir, nodrošināt atkāpjoties pretiniekam brīvu iespēju raketes atvēzienam Bumbas sitējam ir jācenšas atsist bumbu (simulācija).
B Kā noradīts noteikumu 12.2.2. punktā, iespēja brīvi redzēt bumbu attiecas tikai pēc tās atsišanās pret priekšējo sienu.
C. (G8) Kā norādīts noteikumu 12.2.3. punktā iespēja brīvi izpildīt sitienu pa bumbu prasa, lai pretinieks nodrošinātu bumbas atsitējam brīvu raketes loka vēzienu un brīvu atkāpšanās ceļu pēc sitiena. Traucējuma situācijā, kuru radījis pārmērīgs bumbas atsitēja atvēziens, nevar viņam piešķirt uzaru izspēlē. Bumbas sitēja pārmērīgs raketes vēziens pēc sitiena veikšanas var traucēt pretinieku, kuram ir kārta izpildīt sitienu.
12.4. Spēlētājam, kuram radīta traucējoša situācija, ir izvēle turpināt esošo izspēli vai arī apturēt spēli un griezties pie tiesneša ar lūgumu (apelēt).
12.4.1. (G9) Pareizi, kā pie tiesneša griezties ar lūgumu, piešķirt pārspēli vai uzvarētu sitienu spēlētājs veic ar vārdiem, "pārspēli lūdzu"
12.4.2. Apelēt drīkst vienīgi spēlētājs, kura kārta bija atsist bumbu. Ar lūgumu spēlētājs griežas uzreiz, kad radīta traucējuma situācija, kad spēlētājs acīmredzami neturpina spēlēt pēc traucējuma, nekavējot laiku. 
12.5. Tiesnesis noraida vai atzīst lūgumu un paziņo savu lēmumu, to sekojoši formulējot: "pārspēle", "nav pārspēles", "sitiens pāriet (nosaucot attiecībā spēlētāja vārdu)" Novērtējot esošo situāciju, tiesneša lēmums paliek galīgs un nemainīgs.
12.6. Tiesnesis nepiešķir pārspēli un spēlētājs zaudē izspēli, ja:
12.6.1. Netiek fiksēta traucējuma situācija
12.6.2. Traucējuma situācija ir bijusi, tomēr spēlētājs nav pareizi atsitis bumbu vai arī nav centies atsist bumbu.
12.6.3. Spēlētājs ir acīmredzami atzinis traucējumu un turpinājis spēlēt.
12.6.4. (Gl 1) Spēlētājs ir radījis traucējumu situāciju, virzoties bumbas virzienā.
12.7. Tiesnesis piešķir pārspēli, ja ir bijusi traucējuma situācija, no kuras pretinieks ir centies izvairīties un bumbas sitējs būtu pareizi izpildījis sitienu
12.8. Tiesnesis piešķir spēlētājam uzvarētu sitienu, ja:
12.8.1 Ir bijusi traucējuma situācija, no kuras pretinieks nav centies izvairīties un bumbas sitējs būtu veicis pareizu sitienu.
12.8.2. Ir bijusi traucējuma situācija, no kuras pretinieks ir centies izvairīties un bumbas sitējs būtu veicis uzvaru nesošu sitienu.
12.8.3. Spēlētājs ir atturējies no sišanas pa bumbu, kura būtu acīmredzami trāpījusi pretiniekam virzienā uz priekšējo sienu vai kādu sānu sienu, tomēr būtu uzvaru nesošs atsitiens.
12.9. Tiesnesis ir tiesīgs piešķirt par spēli kā paredz nolikumu 12.7 punkts vai arī piešķirt uzvaru kā paredz nolikumu 12.8. punkts, noraidot lūgumu, vajadzības gadījumā apturot spēli. 12.10. Pielikums nolikuma 17. punkta "uzvedība kortā" - var tikt piemērots traucējumu situācijās. Tiesnesis, apturot spēli Ja vien tā nav jau apturēta, piemēro attiecīgo sodu ja: 12.10.1. (G12) Spēlētājam ar pretinieku ir bijis nepamatots fizisks kontakts vai otrādi. 12.10.2. Bumbas sitiens ir apdraudējis pretinieku ar pārmērīgu raketes atvēzienu

13. Pārspēles
Papildinājumā piešķiramajām pārspēlēm, kuras reglamentē citi noteikumi, pārspēles var tikt piešķirtas citos konkrētos gadījumos. Jebkuru lūgumu uz pārspēli formulē ar vārdiem "Pārspēli, lūdzu'".
13.1. Pārspēli var piešķirt:
13.1.1. Ja bumba, kura atrodas spēlē, skar jebkuru priekšmetu, kurš atrodas uz grīdas. Tiesnešu ievērībai: Tiesnesis pārbauda, lai uz korta grīdas vai tā tuvumā neatrastos sveši priekšmeti.
13.1.2. (G13) Ja bumbas sitējs atturas no sitiena izdarīšanas, gadījumā, ja pretiniekam ir radušās savainojuma iegūšanas briesmas. Tiesnešu ievērībai: Tas ietver gadījumu, ja bumbas sitējs vēlas izdarīt sitienu pret sienu.
13.1.3. Ja, pēc tiesneša domām, abus spēlētājus apdraud neparedzēta situācija kortā vai ārpus tā.
13.1.4. Ja, pēc tiesneša domām, neparedzēti apstākļi kortā ir ietekmējuši esošo izspēli.
13.2. Pārspēli var piešķirt:
13.2.1. Ja bumbas uzņēmējs nav gatavs vai nemēģina uzņemt servi.
13.2.2. Ja spēles laikā tiek bojāta bumba.
13.2.3. Ja tiesnesim ir lūgts izšķirt lūgumu un viņš nav spējīgs to izdarīt.
13.2.4. Ja ir izpildīta pareiza bumbas atsišana, bet bumba kādu neparedzētu apstākļu dēļ neatlec no laukuma virsmām vairāk kā vienu reizi, vai neatlec vispār 
13.3. Ja bumbas sitējs griežas ar lūgumu pie tiesneša piešķirt pārspēli saskaņa ar nolikuma 13.1. punktu (1 līdz 4) uzskatot, ka būtu veicis pareizu bumbas atsišanu. Uz bumbas uzņēmēju 3.1.1., 13.1.3. un 13.1.4. punkti neattiecas.
13.4. Pārspēle netiek piešķirta, ka nosaka) 13.1.2. un 13.2.1., punkts ja bumbas sitējs cenšas sist pa bumbu, kā nosaka nolikumu noteikumu 3.1.1., 13.1.3., 13.1 4, 13.2.2., 13.2.3. un 13.2.4. punkti
13.5. Noteikuma 13. punkta lūguma prasības ir:
13.5.1. Bumbas sitēja lūgumu uz pārspēli ir nepieciešams apmierināt, kā paredzēts 13.1.2. punktā (tikai bumbas sitējs), 13.1.3., 13.2.1. (tikai bumbas sitējs) un 13.2.3.;
13.5.2. Spēlētāja lūgums vai arī tiesneša iejaukšanās bez lūguma ir piemērojama saskaņā ar nolikuma 13.1.1., 13.1.4., 13.2.2. un 13.2. punktiem.

14. Bumba
14.1. Jebkurā brīdī, kad bumba atrodas ārpus spēlēs, ar mutisku abu spēlētāju vienošanos, vai arī pēc kāda no spēlētāja lūgumu vai tiesneša lēmumu. tā var tikt aizvietota ar citu Tiesnešu ievērībai: Abi spēlētāji vai arī tiesnesis drīkst pārbaudīt bumbas stāvokli, kad tā neatrodas spēlē.
14.2. Ja bumba tiek bojāta vai saplēsta spēles laikā, tā ir jānomaina ar citu. Tiesnešu ievērībai: Vai bumba ir bojāta vai ne, izlemj tiesnesis.
14.3. Ja bumba ir saplīsusi vai bojāta spēles laikā un tas nav fiksēts, var tikt piešķirta pārspēle, ja servētājs griežas ar lūgumu pirms nākošās serves izpildīšanas vai arī, ja serves uzņēmējs griežas ar tādu pašu lūgumu, pirms tiek uzņemta nākošā serve. Tiesnešu ievērībai: Ja serves uzņēmējs lūdz piešķirt pārspēli pirms serves uzņemšanas un, pēc tiesneša domām, bumba saplīsusi vai bojāta serves izpildīšanas laikā, tiesnesis piešķir pārspēli tikai uz iepriekšējo izspēli, bet, ja nav pārliecināts, var piešķirt pārspēli arī uz priekšpēdējo izspēli. 14.4., 14.3. punkts (uz seta pēdējā punkta izspēli neattiecās šajā gadījumā lūgums ir jāveic tieši pēc punkta izspēles.
14.5. Ja spēlētājs pārtrauc spēli izspēles laikā, lai apelētu, par bumbas bojājumu, un pēc tam noskaidrojas, ka tā nav, tad vainīgais spēlētājs zaudē punktu.
14.6 Starp spēlēm (setiem) bumbai ir jāpaliek laukumā, ja vien tās neatrašanos laukumā nav atļāvis tiesnesis

15. Iesildīšanās
15.1. Tieši pirms sacensību sākuma abiem spēlētājiem ir atļauts piecu minūšu laikā kortā iesildīties, kā arī iemēģināt spēlei paredzēto bumbu. Kad pagājušas divas ar pusi minūtes no iesildīšanās laika, tiesnesis ar vārdiem "puse no laika" paziņo to spēlētājiem un pārliecinās, lai spēlētāji apmainās laukuma pusēm, ja vien viņi nav vienojušies par citu. Tiesnesis arī paziņo par iesildīšanās laika beigām ar vārdiem "laiks".
15.2. Ja 14. punktā paredzētajos gadījumos bumba tiek nomainīta, spēle var tikt turpināta pēc neparedzēta pārtraukuma. Tiesnesis var atļaut iespēlēt jauno bumbu līdz spēles atsākšanas stāvoklim. Spēle pēc tam var turpināties pēc tiesneša norādījuma vai arī pēc abu spēlētāju mutiskas vienošanās. Tiesnešu ievērībai: Tiesnesis seko, lai abi spēlētāji iesildītu bumbu taisnīgi (noteikuma 15.1. un 15.2.) punkti situācijās, kad bumba netiek iespēlēta līdzīgi (taisnīgi), piemēro noteikumu punkta pielikumu 17.
15.3. Abi spēlētāji iespēlē bumbu atvēlētajā 5 minūšu iesildīšanās laikā pirms spēles, setu starplaikos, vai arī, ja kāds no spēlētajiem nomaina inventāru.

16. Savainojumi

16.1. Ja kāds no spēlētājiem guvis savainojumu, tiesnesis nosaka tā savainojumu kategoriju:
16.1.1. Netīšs savainojums (savainojums, kuru nav izraisījis pretinieks, vai kā citādi, kā norādīts pielikumā C).
16.1.2. Nejaušs (savainojumu netīšām izraisījis pretinieks).
16.1.3. Savainojums (savainojums, kuru izraisīja pretinieks ar bīstamu spēli vai rīcību)
Tiesnešu ievērībai:
A. Visos savainojuma gadījumos tiesnesis nosaka tā patiesumu.
B. Savainojuma konstatēšanas gadījumā tiesnesis abus spēlētājus informē par tā pakāpi un piemēro noteikumos norādīto kategoriju.
C Kā norādīs noteikumu nolikuma punktā 16.1.2., tiesnesim nav obligāti jāformulē savainojums ar vārdiem "netīši izraisīts" vai "nejaušs", lai noteiktu situāciju, kad savainojums spēlētājam radies paša spēlētāja nepareizas vietas izvēles laukumā dēļ, tas ir, pārāk tuvu pretiniekam.
16.2. (G15) Netīša savainojuma gadījumā (punkts 16.1.1.) tiesnesim jādot atļauja savainotam spēlētājam 3 min. atgūties no savainojuma. Minētais laiks var pēc tiesneša ieskata tikt pagarināts, ja vien savainojuma rezultātā ir radusies acīmredzama asiņošana. Tiesnesis ar vārdiem "laiks" uzaicina spēlētājus atsākt spēli pēc 3 min laika vai atvēlētā laika beigām. Ja savainotais spēlētājs pēc uzaicinājuma "laiks" nav ieradies kortā, tiesnesis piešķir uzvaru sacensībā pretiniekam. Ja savainotam spēlētājam ir nepieciešams atgūties no traumas vairāk nekā tiesneša atvēlētajā laikā, tiesnesis prasa savainotajam spēlētājam atsākt spēli, vai atzīt pretinieka uzvaru esošajā setā (spēlē), tad ļauj atgūties starp setiem atvelētajā laikā un atsākt spēli, vai arī atzīt pretinieka uzvaru visā sacensībā.
16.3. Netīša savainojuma gadījumā, kuru izraisījis pretinieks (punkts 16.1.2.) tiesnesis ļauj savainotajam spēlētājam atgūties 1 stundu vai arī attiecīgo papildus laiku, kas noteikts sacensību norises reglamentā. Beidzoties šim atvēlētajam laikam savainotajam spēlētājam ir jāatsāk spēle vai arī jāpadodas sacensībā. Ja spēle tiek atsākta, rezultāts izspēlē, kuras laikā tika gūts savainojums, paliek iepriekšējais, izņemot, kad spēle tiek turpināta nākošajā dienā pēc abu spēlētāju abpusējas piekrišanas.
16.4. Savainojuma gadījumā, kuru izraisījis pretinieks (punkts 16.1.3.) tiesnesis pieņem lēmumu vai sodu, izņemot gadījumos, ja savainotajam spēlētājam nepieciešams laiks atgūties, tiesnesis piešķir uzvaru spēlē savainotajam spēlētājam
16.5. Neatkarīgi no savainojuma pakāpes spēlētājs neturpina spēli, kamēr savainojuma brūce netiek pārsieta, vai asiņošana turpinās no pārsietas brūces uz jebkuras spēlētāja ķermeņa daļas, vai tērps ir notraipīts ar asinīm.
16.6. Savainotais spēlētājs, kuram piešķirts laiks, lai atgūtos, drīkst atsākt spēli pirms piešķirtā pārtraukuma laika, tad pretiniekam arī ir jābūt gatavam atsākt spēli.
16.7. Ja spēlētājs atsāk spēli, tad savainojums, kuru pretinieks izraisījis netīši, ir apstrādāts un ja brūce turpina asiņot, tad tiesnesis klasificē to kā spēlētāja netīšu savainojumu, un tiek piemērots noteikumu punkts 16.2.
16.8. Ja spēlētājs turpina spēli, kad savainojums klasificēts kā netīšs paša savainojums un brūce turpina asiņot, tiesnesis lūdz spēlētāju pārtraukt spēli un padoties sacensībā, vai arī padoties setā, izmantot atvēlēto laika intervālu un tad vai nu turpināt spēli, vai atzīt savu zaudējumu sacensībā
16.9. Ja spēlētājs apstrīd vai izvirza pretenziju par savainojumu un tiesnesis neapmierina to, tiesnesis dod komandu turpināt spēli, vai atzīt to par zaudētu, pieņemt atvēlēto starplaiku, lai atgūtos, un tad vai nu turpināt spēli, vai atzīt sacensību par zaudētu.

17. Disciplīna kortā
Ja tiesnesis uzskata, ka kāds no spēlētājiem neievēro disciplīnu kortā attiecībā uz savu pretinieku, apvaino tiesnesi, skatītājus vai jebkādā veida traucē normālu spēles norisi, spēlētāju drīkst sodīt par: (G 16) Apvainojumiem, piezīmēm, aizrādījumiem, kuri tiek klasificēti šajā punktā kā mutiska vai fiziska rīcība, kas izraisa domstarpības ar līnijtiesnesi vai tiesnesi, ļaunprātīgu raketes, bumbas vai korta izmantošanu spēles laikā, necienīgu rīcību (punkts 12.10), pārmērīgu raketes vicināšanu, kas izraisa nepamatotu fizisku kontaktu, netaisnīgu ieskaišanās laiku (15.2. punkts) (tiesnesis ievēro), novēlotu atgriešanos kortā (Punkts 7.4 tiesneša ievērībai punkts A un B) bīstamu spēli vai darbību (Punkts 16.13 (Punkts 7.6.)) nelietderīgu laika izmantošanu. (G 17) Šiem minētajiem un citiem pārkārumiem, kurus, pēc tiesneša domām, ietver šie punkti var tikt piemēroti sekojoši sodi: Tiesneša brīdinājums (saukts disciplinārs brīdinājums) Punkta piešķiršana pretiniekam Uzvaras piešķiršana setā Uzvaras piešķiršana spēlē
Tiesnešu ievērībai:
A. Ja tiesnesis aptur spēli, lai izdarītu brīdinājumu, tiek piešķirta pārspēle.
B. Ja tiesnesis pārtrauc izspēli, lai piešķirtu punktu pretiniekam, tad esošā izspēle beidzas ar punkta piešķiršanu. Ja tiesnesis piešķir punktu punkta izspēles laikā, izspēles rezultāts paliek iepriekšējais un punkts tiek piešķirts papildus, bet bez serves laukumu maiņas. Punkta piešķiršana seta beigām tiek ieskaitīta uz nākošo setu.
C. Ja tiesnesis piešķir uzvaru setā, tad uzvara var attiekties uz esošo vai arī nākošo setu, starplaiks starp setiem netiek ņemts vērā. Spēlētājs, kurš izdarījis pārkāpumu, saglabā visus punktus, kuri izcīnīti uzvaras piešķirtajā setā.

18. Spēles kontrole
Sacensību parasti tiesā tiesnesis un viņam asistē līnijtiesnesis. Arī viena persona var tikt nozīmēta, kas pilda gan tiesneša, gan līnijtiesneša pienākumus. Saskaņā ar attiecīgu lēmumu, tiesnesis par to informē spēlētājus un līnijtiesnesis to atkārto vēlreiz līdz ar spēles rezultātu. Pareiza līnijtiesneša un tiesneša vieta tiesāšanai atrodas aizmugurējās sienas centrā, augšpusē, vislabāk ar sēdvietu
Tiesnešu ievērībai.
A. (G 18) Vēlams, lai tiktu nozīmēta tiesnešu kolēģija, kas pilda tiesneša un līnijtiesneša pienākumus.
B Spēlētajiem nav tiesības lūgt tiesneša vai līnijtiesneša nomaiņu. Turnīra galvenajam tiesnesim ir pilnīgas tiesības nomainīt tiesnesi vai līnijtiesnesi pirms vai pēc sacensības beigām.

19. Līnijtiesneša pienākumi 
19.1. Līnijtiesnesis vada sacensību, paziņo rezultātus, nosaucot servētāja punktu skaitu pirmo. Līnijtiesnesis paziņo komandas "kļūda", "līnijas pārkāpums" "ārā augšā", "ārā lejā", "ārā", "gājiens pāriet", "stop" saskaņā ar skvoša terminoloģiju un atkārto tiesneša lēmumus.
19.2. (G 19) Ja līnijtiesnesis informē par sacensību gaitu, izspēle tiek pārtraukta. Līnijtiesnešu ievērībai: Ja līnijtiesnesis nav drošs vai pārliecināts par konkrēto spēles situāciju, spēli nepārtrauc.
19.3. Ja spēle tiek pārtraukta un līnijtiesnesis nav drošs vai pārliecināts par kādu spēles situāciju, tas konsultējas ar tiesnesi, par to informējot spēlētājus. Ja arī tiesnesis nevar izšķirt konkrēto spēles situāciju, tad piešķir pārspēli. (G 20) Līnijtiesneša ievērībai Līnijtiesnesis saprotami paziņo komandas saskaņā ar skvoša terminoloģiju, arī ja izspēle tiek apturēta. (Pielikums 2.2)

20. Tiesnešu pienākumi
20.1. (G 21) Tiesnesis izšķir visus jautājumus, kas saistīti ar spēles norisi, un piešķir vai nepiešķir pārspēli, punktus; pieņem lēmumus noteikumu ietvaros, ieskaitot situācijas, kad bumbas atsitējam trāpa bumba, ar savainojumiem saistītos gadījumus, kā arī strīdus un protestus attiecībā par līnijtiesneša darbību Tiesneša lēmums ir garīgs un nemainīgs.
20.2. Tiesnesis kontrolē sacensības gaitu:
20.2.1. (G 22) ja kāds no spēlētājiem iesniedz protestu (ieskaitot par spēles noteikumiem).
20.2.2. Kontrole, lai pareizi tiktu ievēroti un izpildīti spēles noteikumi.
20.3. Tiesnesis neiejaucas līnijtiesneša rezultāta paziņošanas laikā, ja vien, pēc tiesneša domām, rezultāts ir paziņots nepareizi. Tādā gadījumā tiesnesis liek līnijtiesnesim paziņot pareizo rezultātu. Sacensību rīkotāju ievērībai: Tiesnesim un līnijtiesnesim rezultāti ir jāieraksta protokolā.
20.4. Tiesnesis neiejaucas līnijtiesneša spēles vadības laikā, ja vien, pēc tiesneša domām, līnijtiesnesis pieļāvis kļūdu apturot vai ļaujot turpināt spēles gaitu. Tādā gadījumā tiesnesis nekavējoties rīkojas atbilstoši attiecīgai situācijai.
20.5. Tiesnesis ir atbildīgs, lai stingri tiktu ievēroti noteikumi attiecībā uz sacensību reglamentēto laiku.
20.6. Tiesnesis seko, lai korta stāvoklis atbilstu spēles norises apstākļiem.
20.7. Tiesnesis piešķir uzvaru spēlētājam, ja pretinieks nav ieradies uz spēli, vai arī nav gatavs spēlēt desmit minūšu laikā, saskaņā ar spēles reglamentu.

Noteikumi, ko reglamenē Pasaules Skvoša Federācijā (PSF): http://www.worldsquash.org/ws/?page_id=49


  month  
M
T
W
T
F
S
S
...Developed by Limedesign.lv...